0048 697-452-657 ulasysio@wp.pl

Hodowla Gołębi Pocztowych 
Kowalczyk Zdzisław 
Sekcja Pruchnik
te. 723-577-317