0048 697-452-657 ulasysio@wp.pl

PL-FC-07-257notaPL-FC-07-257

Właściciel: Urszula i Krzysztof Mazepa

2009-12wkł-11konk 916,13 As pkt

4 – 1525g – 172 km
6 – 575g – 735 km
24 – 1625g – 172 km
26 – 802g – 275 km
29 – 1421g – 349 km
42 – 673g – 172 km
48 – 1515g – 143 km
79 – 923g – 574 km
127 – 745g – 534 km
134 – 1378g – 395 km
137 – 1517g – 243 km
180 – 3481g – 344 km