0048 697-452-657 ulasysio@wp.pl

PL-ZP06-11-340

Reklama

advertisement advertisement advertisement

PL-ZP06-11-340

Właściciel: Urszula i Krzysztof Mazepa

As lotowy   10 konk. – 851.27 Ass pkty.

PL-FC-07-257

Reklama

advertisement advertisement advertisement

PL-FC-07-257notaPL-FC-07-257

Właściciel: Urszula i Krzysztof Mazepa

2009-12wkł-11konk 916,13 As pkt

4 – 1525g – 172 km
6 – 575g – 735 km
24 – 1625g – 172 km
26 – 802g – 275 km
29 – 1421g – 349 km
42 – 673g – 172 km
48 – 1515g – 143 km
79 – 923g – 574 km
127 – 745g – 534 km
134 – 1378g – 395 km
137 – 1517g – 243 km
180 – 3481g – 344 km

PL-FC-07-235

Reklama

advertisement advertisement advertisement

PL-FC-07-235notaPL-FC-07-235

Właściciel: Urszula i Krzysztof Mazepa

2009-11 wkł-11 konk 853,95 As pkt

4 -1515g – 143 km
6 – 1525g – 172 km
17 – 3150g – 141 km
27 – 1421g – 349 km
30 – 1625g – 172 km
31 – 673g – 172 km
34 – 3687g – 224 km
36 – 3481g – 344 km
45 – 1598g – 395 km
50 – 1378g – 395 km
61 – 802g – 275 km
112 – 923g – 574 km
221 – 745g – 534 km
262 – 1517g – 243 km

DV-05888-08-451

Reklama

advertisement advertisement advertisement

DV-05888-08-451notaDV-05888-08-451

Właściciel: Urszula i Krzysztof Mazepa

2009-11 wkł-10 konk 875,15 As pkt

5 – 1625g – 172 km
7 – 673g – 172 km
9 – 1515g – 143 km
25 – 923g – 574 km
27 – 1517g – 243 km
32 – 802g – 275 km
37 – 1378g – 395 km
68 – 745g – 534 km
87 – 1421g – 349 km
211 – 1525g – 172 km
397 – 1598g – 395 km

DV-02067-04-331 (Tili)

Reklama

advertisement advertisement advertisement

DV-02067-04-331 (Tili)notaDV-02067-04-331 (Tili)

Właściciel: Urszula i Krzysztof Mazepa

2009-10 konk 578, 01 As pkt

2 – 1201g – 890 km
3 – 468g – 243 km
11 – 1242g – 890 km
11 – 4011g – 349 km
13 – 1598g – 395 km
17 – 575g – 735 km
22 – 485g – 358 km
32 – 1645g – 349 km
36 – 600g – 143 km
37 – 485g – 300 km
57 – 1525g – 172 km
63 – 1515g – 143 km
71 – 1021g – 890 km
75 – 469g – 300 km
77 – 1118g – 621 km
101 – 2160g – 143 km
107 – 2687g – 500 km
108 – 1162g – 621 km
110 – 2836g – 143 km