0048 697-452-657 ulasysio@wp.pl

Uczestnicy SUPERCAP 2023

 

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w lotach SUPERCAP w sezonie 2023 w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę członkowie klubu.

 

  1.   Prykopski Andrzej

  2.  WG POLAND

      -Strzelczyk Zbigniew

      -Dobrowki Artur

      -Urbaś Paweł

      -Stępień Marek

      -Łuszczyński Kamil

     -Porębski Jarosław

     -Gmiński Tomasz

     -Chwedczuk Marcin

     -Nowak Tomasz

     -Żmidziński Dominik

     -Wieteska Arkadiusz

  3. Wojdyło Roman

  4.   Wywrot Janusz

  5.   Jakubiec Zbigniew            

  6.   Rabczak Janusz       

  7.    Lis Piotr     

  8.   Kramarski Zbigniew

  9.   Smolak Tadeusz   

 10.   Majka Andrzej

 11.  Sydor Władysław

12 INTERNATIONAL WG Z-P

        –Lis Robert

        –Kasprzak Adrian

        –Janecki Tomasz

        –Chwarzyński Rajmund

        –Ośko Hubert

        –MASTER TEAM

        –Piwowarczyk M.

        –Składowski Rafał

        –Kubik Tomasz

        –Peter Knap

        —Kado & Kermit

        –Drozdowski Jacek

        –Gmński Tomasz

        –Chojnacki Paweł

        –Urbaś Paweł

        –Srebnicki Stanisław

       -Chwedczuk Marcin

       -Pawelec Ryszard

       -Furtak Rafał

       -Myjak Wiesław

`      -Benedykt Artur

       -Waldek Majewski

13.   U.i K. Mazepa    

14.   Sawa Tadeusz

15.   Dziadura Marian      

16.  Lis Mateusz 

17.  Gembrowicz Paweł 

18.   Soja Stanisław

19.  Szostak A. K.

20.   Stecyk Kacper

21.   Sadoch Joanna.M.

22.   Zubrzycki Mateusz

23.   Szczurko Artur

24.   Czubocha  Krzysztof

25.   Skolarczyk Staniaław

26.   Hycza Jacek

27.   Janisz Grzegorz

 

 Lista Rezerwowa:   

  01.  Wadowski Krzysztof

 02.  Pilch Tomasz